Namaz Tesbihatlarının Anlamı

0
445

SübhanAllah” Anlamı: Allah noksan sıfatlardan uzaktır.

Elhamdülillah” Anlamı: Hamd Allah’adır.

Allah-ü Ekber” Anlamı: Allah en büyüktür.

Sübhane Rabbiyel Azim” Anlamı: Ey büyük Rabb’im! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

SemiAllahü limen hamideh” Anlamı: Allah kendisine hamd edenleri işitti (kabul etti).

Rabbena leke’l-hamd” Anlamı: Ey Rabbimiz! Her türlü hamd ancak sanadır.

Sübhane Rabbiye’l-alâ” Anlamı: Ey Yüce Rabb’im! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Esselamü aleyküm ve rahmetullah” Anlamı: Allah’ın selamı üzerinize olsun.

Allahümme ente’s-selamü ve minke’s-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram”   Anlamı: Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey azamet ve kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.

Alâ Resulina Muhammedin salavât”  Anlamı: Salat Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in üzerine olsun.

SübhanAllahi ve’l-hamdülillahi vela ilahe illAllahu vAllahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim”  Anlamı: Allah eksik sıfatlardan uzaktır. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah’tan başkasında güç ve kudret yoktur.

Lailahe illAllahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir”   Anlamı: Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur. Hükümranlık Onundur, hamd Onadır ve O her şeye güç yetirendir.

Subhane Rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhab” Anlamı: Çok bahşedenlerin en yücesi olan Rabb’im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.

Amin”  Anlamı: (Duamın kabul olacağına) Ben inanıyor, güveniyorum.

Hafız Yetiştiriyorum

Bir yorum ekleyin