Peygamberler Tarihi

Hz-MuhammedPeygamberlerin ilki Hz. Âdem (a.s), sonuncusu ise Hz. Muhammed (s.a.v)‘dir. Bu ikisi arasında birçok peygamber gönderilmiştir. Yüce Allah Kur’an’da: Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi vardır.” buyurarak, her topluma bir peygamber gönderildiğini haber vermektedir. Ancak Kur’an’da Allah peygamberlerin sayısını bildirmemiştir. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır:

“Ey Muhammed! Ant olsun, senden önce de birçok peygamber gönderdik. Sana onların kimini anlattık, kimini de anlatmadık” ( Mümin suresi, ayet 78)

Peygamberlerden 25 tanesi Kur’an’da yer almaktadır. Onların isimleri şöyledir:

Hz-Adem Hz-Idris Hz-Nuh Hz-Hud
Hz-Salih Hz-Ibrahim Hz-Lut Hz-Ismail
Hz-Ishak Hz-Yakup Hz-Yusuf Hz-Eyup
Hz-Suayp Hz-Musa Hz-Harun Hz-Davud
Hz-Suleyman Hz-Ilyas Hz-Elyasa Hz-Zulkifl
Hz-Yunus Hz-Zekerriya Hz-Yahya Hz-Isa