Abdest Nasıl Alınır ? Erkek + Bayan ( Resim – Video )

2
1367

Abdest Nedir ?

Abdest, belli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve meshetmek suretiyle yapılan bir temizliktir. Abdest her şeyden önce her türlü pislik ve kirlilikten kurtulmak, yani maddî ve manevî bütün pislik ve mikroplardan uzak kalmak için İslam’ın emrettiği önemli bir ibadettir. Mikrobun en kolay ürediği yer ağızdır. Ağızdan başlayarak el, yüz ve ayakların günde beş defa temizlenmesi İslam’ın temizliğe verdiği önemi gösterir. Böylelikle İslam yüzyıllar önce temizliğin üzerinde durup insanoğlunu maddî-manevî her türlü pislik ve mikroptan korumayı hedeflemiştir. Bunun yanında abdest alan bir insan, kendini manen temiz ve rahat hisseder ve bu güzel his ve temiz duyguyla Allah’a ibadete durur. Bu da ruhun temizliğini sağlamaktadır. İnsanın yaratılış gayesi olan Allah’a kulluk böyle bir temizleme ameliyesi ile başlayınca insanoğluna vereceği zevk ve rahatlığın değeri sonsuzdur.

İnsan abdestle bedenen ve manen temizlendikten sonra Allah’ın huzuruna çıkar. Böyle bir temizlenme ile günlük bütün yorgunlukları ve yükleri geride bırakır. Abdest almakla, dünyevî ve uhrevî bir çok fazilet ve güzellikler elde edilir.

[divider]

Namaz Abdesti Nasıl Alınır ?

1- Niyet Etmek

Abdest alınırken mümkünse kıbleye karşı oturulur. Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır. “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diye niyet edilir. Eûzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim” denilir.

2- Elleri Yıkamak

Eller bileklere kadar üç kere yıkanmalıdır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilmelidir. Yıkanırken bir elin parmakları diğer elin parmakları arasına geçirilerek hilallenir. Yüzük varsa oynatılarak altına su geçmesi temin edilir.

3- Ağıza Su Almak

Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınır. Her defasında iyice çalkalanır. Dişler, baş ve şehadet parmağı ile oğuşturulur. Yalnız oruçlu olanlar, boğazlarına kaçmaması için ağızlarına suyu dolu dolu almamalıdır.

4- Burna Su Almak

Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir. Oruçlu olanlar buruna suyu çok hızlı çekmemelidir.

5- Yüzü Yıkamak

Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır. Su yüze çarpılmamalıdır.

6- Sağ Kolu Yıkamak

Sağ avuca su alınıp, dirseğe doğru akıtılır, dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

7- Sol Kolu Yıkamak

Sol avuca su alınıp, dirseğe doğru akıtılır, sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Önce sağ ve sonrada sol kol yıkanır.

8- Kafanın Mesh Edilmesi

Sağ el yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak, başın ön tarafına saç bitiminden itibaren konulup, ıslak elle bir kere meshedilir.

9- Kulakların Yıkanması

Eller ıslatılarak, sağ elin serçe parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin seçe parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.

10- Boynun Mesh Edilmesi

Elleri yeniden ıslatmaya gerek yoktur. Baş ve işaret parmakları hariç, diğer üç parmağın dışıyla boyun mesh edilir. Eller öne doğru çekiliken, çene altına doğru değil, kulak altından yüze doğru getirilir.

11- Ayakların Yıkanması

Önce sağ ayak, sonra sol ayak, topuk kemikleriyle beraber, sol elle yıkanır. Parmak araları sağdan sola doğru hilallenir.

[divider]

Abdestin Edepleri Nelerdir ?

1. Abdest alırken başkasından yardım istememek.
2. Abdest alırken suyun sıçramaması için dikkatli davranmak.
3. Kıbleye doğru yönelmek.
4. Gereksiz yere konuşmamak.
5. Niyet ederken dil ile niyet etmek.
6. Her uzvu iyice ovmak.
7. Abdest dualarını okumak.
8. Kullanılmış su ile abdest almamaya dikkat etmek.
9. Her uzvu yıkarken niyeti korumakla birlikte “Bismillah” demek.
10. Kulağı meshederken serçe parmaklarının uçlarıyla kulak deliklerini meshetmek.
11. Burna ve ağıza suyu alırken sağ eli kullanmak.
12. Sol el ile sümkürmek.
13. Özür sahibi olmayan kimsenin namaz vaktinden önce abdest alması.
14. Abdest bittikten sonra kıbleye karşı ayakta kelime-i şehadet getirmek ve dua yapmak, biraz su içmek.
15. Durgun ve akarak yer değiştiren sular ile birikinti halindeki sulara ve Kıble’ye karşı abdest bozulmaz.

Abdesti Bozan Durumlar Nelerdir ?

1. İdrar veya dışkı yollarından yani ön ve arkadan herhangi bir şeyin çıkması. (İdrar, dışkı, yel, mezi, meni, kurt vb.)
2. Aklın idrak gücünü gideren hususlar; uyumak, bayılmak, delirmek, sarhoş olmak vs.dir. Ancak oturduğu yerde kıpırdamadan uyuyan kimsenin abdesti bozulmaz.
3. Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya sarı su çıkması ve etrafına yayılması. Ağızdan akan kana bakılır, şayet bu kan tükrük kadar veya tükrükten fazla ise abdesti bozulur.
4. Ağız dolusu kusmak.
5. Cinsi münasebette bulunmak.
6. Tam olarak cinsi ilişki olmasa bile kadın ve erkeğin çıplak ve ince bir elbise ile vucutlarının veya tenasül uzuvlarının birbirine değmesi.
7. Teyemmüm yapan kimsenin su bulması.
8. Namazda sesli gülmek.

Abdesti Bozmayan Durumlar Nelerdir ?

1. Kişinin ön veya arka yollarından başka vücudunun herhangi bir yerinden kan çıkıp, bir damla halinde kalması.
2. Kabuk bağlamış bir yaranın kan çıkmadan kabuğunun düşmesi.
3. Yaradan, burundan yahut kulaktan bir vücud kurdunun düşmesi.
4. Tenasül uzvuna (cinsi organına) el sürmek.
5. Kadın vücudunun herhangi bir yerine dokunmak.
6. Ağız dolusu olmayan kusuntu.
7. Ağızdan çıkan balgam.
8. Oturduğu yerde veya namazda uyumak.
9. Ağlamak.

 

abdest-nasil-alinir

Nasıl Abdest Alınır – Video

 

Hafız Yetiştiriyorum

2 YORUMLAR

Bir yorum ekleyin