Selamun Kavlen Mir Rabbi Rahim ayetinin sırrı ve faziletleri

3
8866

Selamun kavlen mir rabbi rahim ayetinin sırrı ve faziletleri nelerdir?

Selamun Kavlen Mir Rabbi Rahim : سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ

Ebced değeri : 818
Okurken başta 1 kez Besmele çekilmesi yeterlidir.
Yasin suresi 58. Ayettir
Bu Ayet 16 harf ve dört kelimeden meydana gelmiştir.
Onaltı harfin 7 yedisi 1 bir kez, 9 dokuz harfi ise tekrarlanmıştır.
a-) Bir kez geçen harfler (Sin Kaf Vav Nun Be Ha Ye).
b-) Tekrar edilmiş harfler ise Elif o harfi iki kez, lam iki, Ra 0 iki, Mim harfi ise üç kez tekrar edilmiştir.
Neye tekabül eder :
Bir kez geçen harfler : sin kaf vav nun be ha ve ye harfleri yedi gezegene,
Tekrar edilmiş olan harfler : elif lam ra ve mim harfleri ise dokuz feleğe bağlıdır.

Bu Ayeti Kerimede altı 6 adet nokta olup, noktanın üçü yukarıda Kaf Nun n K üçü ise Be Ye p aşağıdadır.
Kaf harfindeki iki nokta : Ateş ile havaya,
Ye harfindeki iki nokta : Toprak ile suya bağlıdır.
Nun harfindeki nokta : Güneşe,
be harfindeki nokta : Kamere bağlıdır.
Bu Ayetin harflerinde de dört anasır mevcuttur.
Beş ateş, dört toprak, iki hava ve beş adette su harfi vardır.

Bu ayeti kerimeyi okumaya başlamadan önce Yasin’i baştan başlayıp, bu ayete geldiğinde 818 defa okur ve sureyi okumaya devam ederek bitirirse, beklenen faydayı hızlandırmış olur.

Faydaları :
1-)  ‘’Yasin Suresi’’ Kur’an’ı Kerim’in ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayeti Yasin Suresinin kalbidir.
‘’Yasin Suresi’’ni 1 defa okuyana 10 hatim sevabı olduğuna göre ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetini 1 defa okuyana 10 hatim sevabı verilir.

2-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetini devamlı okuyana ü Teala selam verir.

3-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın ’ın Allah’ın izni ile her kötülükten korunmasına vesile olur.

4-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayeti yemek yerken okunursa yenen yemek cennet yemeği olur.

5-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması ruhun tesliminin imanla olmasına sebep olur.

6-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın cennet hayatına hazırlanmasına neden olacağı gibi dünyada iken cennet hayatı yaşamasına vesile olur.

7-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetini devamlı okuyanlar cennetin her kapısından çağrılacaktır.

😎 ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın emrine dünyanın girmesine vesile olur.

9-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın Esmaül Hüsnanın sırlarına vakıf olmasına vesile olur.

10-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın hatim sevabı almasına vesile olur.

11-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın ve dostlarının hıfzı himmetine vesile olur.

12-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okuyan insan kamil olma hasletine kavuşur.

13-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetini okumaya devam edenin mükafatını idrakten akıl aciz kalır. Yani sevabın Rahmeti kadar sonsuzdur.

14-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanının dostları arasına katılmasın vesile olur.

15-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin her okunması cennete bir ağaç dikilmesine vesile olur.

16-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması cennet diyarında okuyan için köşk yapılmasına vesile olur.

17-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın ruhunun doymasına ve huzurlu olmasına vesile olur.

18-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması hurilerle zevceliğe vesile olur.

19-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın sıkıntılarının yok olmasına vesile olur.

20-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın sahibi ilimi edep olmasına vesile olur.

21-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın hatip olmasına vesile olur.

22-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın sırrı eşyaya vakıf olmasına vesile olur.

23-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması hastanın şifa bulmasına vesile olur.

24-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın cennet ehli olmasına vesile olur.

25-) ‘’Selamün Kavlen Min Rabbin Rahim’’ Ayetinin devamlı okunması insanın cehennemden kurtulmasına vesile olur.

Hangi hastalıklara veya nelere fayda sağlar :
1-) Bu Ayeti kerimeyi felçli ve hasta; olan veya ruhani hastalığa mübtela olan bir kimse için, bir bardak suya 818 (Selâmün kavlen mir rabbir rahîm سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ )defa okuyup nefes edildikten sonra bu su hastaya  içirilirse, buna yedi gün veya daha fazla devam edilirse Allah’ın izniyle şifa bulur.

2-) Her türlü dilek için: Yasin suresini okurken “Selâmün kavlen mir rabbir rahîm سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ” Ayeti kerimesine geldiğin zaman 818 defa tekrar edip, 18 de bir ve her 100 defanın sonunda bir defa aşağıdaki dua okunur
Allâhümme yâ semîal münâcâti ve yâ mücîbed da’vâti ve yâ kâdiyel hâcâti ve yâ nûrül ardı ves semâvâti eselüke en tücîbe da’vetî ve takdî hâcetî fe inneke entes samedil vâhidil ehadilem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. Ve en tüsallî alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin halkıke ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeîn. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn.

3-) Rızkı dar ve karıda az olup sıkıntı içerisinde bulunan bir kimse cuma gecesi sabaha doğru kalkıp güzelce bir abdest aldıktan sonra.
2 iki rekat hacet namazı kılınır sonra kıbleye karşı oturup Besmele-i şerifi okuduktan sonra 3 İhlas ve 1 defa Fatiha suresi okunur daha sonra Yasin suresi okunmaya başlanır ” Selâmün kavlen mir rabbir rahîm سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ” Ayetine geldiği zaman 21 defa bu Ayeti tekrar edip, Yasin’i bitirdikten sonra aşağıdaki dua okunur.
“Allâhümme innî eselüke bi haggı hâzihis sûretiş şerîfeti ve bi hakki “سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ”Selâmün kavlen mir rabbir rahîm. En terzugnî rizgan halâlen dayyiben allâhümme innî eûzü bike min şiddetil fakri ve bilâid deyne allâhümmec alnî mineş şâkirîyn”.
Bu tertip üzere Yasin suresini iki kez daha okuyup 3 defa okumayı tamamladıktan sonra 3 defa salavati şerife getirilirse, Allah c.c. ın izniyle sıkıntıdan kurtulur. Rızkı bollaşır ve karı kısmeti çoğalır geniş olur. (kenzül havas 1,2 cilt-316 sf./19.sıralama)

4-) Muradını dua ve istirham ederse duası kabul olur
Bir kimse “Selamün kavlem mir Rabbir Rahim” ayeti kerimesini mükemmel bir taharet ve tam bir itikat ile sabaha karşı abdestli olarak kıbleye müteveccihen oturarak 1479 defa okursa ve sonra Cenabı Hakk’dan muradını dua ve istirham ederse duası kabul olup isteği ne ise hasıl olur. (kenzül havas-1,2 cilt-315.sf/18.sıra)

5-) Bu ayet-i kerimeyi Vird edinen kimse her türlü maddi ve manevi, ruhani ve sari hastalıklardan emin olur. Utanacağı, sıkılacağı bir hale giriftar olmaz.

6-) Düşmanları kendisine zarar veremedikleri gibi iyilikleri de dokunur.

7-) Bu ayet-i kerimeyi hasta olan veya ruhani bir maraza müptela bir kimse kendisi okuyamazsa başkası tarafından bir bardak suya 818 defa okunup üflenerek içirmek ve buna yedi gün veya daha fazla devam etmek suretiyle şifa elde edilebilir.

😎 Hayırlı işler için kullanmak gayesiyle 786 kere besmele 613 kere de bu ayeti kerimeyi okursanız karşınızdakinin gönlünü yumuşatırsınız. o kişi siz ne isterseniz yapar.

9-) “Selâmün kavlen mir rabbir rahiym” ayet-i kerimesi 818 defa, salavat-ı şerife 130 defa, Fatiha-i Şerife 3 defa okunduktan sonra”Ey Rabbim” diye duada bulunan kulun dilek ve muradı gerçekleşir. Bu Ayetler, iksir-i Azamdır, her derde devadır,sıkıntılardan selamet, şifa için de iksirdir.

10-) Sevdiğinize kavuşmak için;
Bir cuma sabahı sabaha karşı 1479 kez ” Selamün kavlem mir rabbir rahıym” dedikten sonra kuşluk vakti 2 rekat Allah rızası için namaz kılıp 1001 kere ya vedüd, 1001 kere ali imran suresinin 9. ayetini “Rabbenâ inneke câmi’u n-nâsi li-yawmin lâ raybe fîhi innallâhe làyuhlifu-l-mî’âd” okuyup niyetinizi söyleyin.
En kısa zamanda bir araya gelirsiniz..

Bu mübarek ayeti kerimenin faziletleri o kadar çoktur ki okuyanların çeşitli hacetleri Allah izni ile giderilir inanarak okuyanlara çabuk zuhur eder;

Hafız Yetiştiriyorum

3 YORUMLAR

 1. AYNI ŞEKİLDE TEREDDÜTLER BENDE DE OLDU
  SORULARI BENDE SORUYORUM

  1-) Bu Ayeti kerimeyi felçli ve hasta; olan veya ruhani hastalığa mübtela olan bir kimse için, bir bardak suya 818 (Selâmün kavlen mir rabbir rahîm سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ )defa okuyup nefes edildikten
  S.A
  –  سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ‘i her okuduğumuz 1 adette mi suya nefes edilecek? yani 818 defa mı suya nefes edilecek? -Yoksa 818 defa okunup sonuncu 818 nci okununca 1 defa mı suya nefes edilecek?

  …. nefes edildikten sonra bu su hastaya  içirilirse, buna yedi gün veya daha fazla devam edilirse …..
  – 7 gün veya daha fazla gün içilecek su Sadece İlkgün okunan 818 nefes edilen su ile 7 gün ve daha fazla gün içilmeye devam edilse olur mu?
  Yoksa
  – Yedi gün ve hergün 818 defa okunup suya nefes edilip içilecek mi?
  Hergün yeni suya mı okunup nefes edilecek yoksa ilkgün okunan ve nefes edilen suyun üstüne okunup nefes edilir mi?

Bir yorum ekleyin