Hz. Muhammedin (SAV) Hayatı ( Siyer-i iNebi )

Hz. Muhammedin (SAV) Hayatı ( Siyer-i Nebi )

Siyer, manen tutulan yol ve gidiş mânâlarını taşıyan sîret kelimesinin çoğuludur. Hazreti Adem Aleyhisselâmdan Fahri Kâinat Efendimize kadar gelen peygamberlerin; insanları hak yola çağırmak için vazifelerini nasıl yaptıklarını, bu uğurda ne gibi güçlük ve tehlikelere göğüs gerdiklerini anlatan ilme İslam Tarihi veya Siyer-i Enbiya (Aleyhimüsselam) Denir. Hazreti Muhammed Mustafa (SAV) efendimizin hayatı ve mukaddes vazifesi sırasında gösterdiği gayretleri anlatan ilme de Siyer-i Nebî denir. Kısaca, İslâm Tarihi umumî bilgileri, Siyer-i Nebî ise Peygaberimiz Aleyhisseiâmın (ay senesiyle) 63 yıllık hususî tarihini anlatır.
Yüce Allah “Allah ve melekleri, Peygamber’e çok salavât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salavât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin” (Ahzâb 33/56) mealindeki ayet-i kerimede, Peygamber Efendimiz’in adı anıldığında O’na rahmet duasında bulunmak, O’na itaat etmeye söz vermek ve bunu hatırlamak anlamına gelen “salât ve selâm” getirilmesini emreder.

Hz-Muhammed--NesebiHz Muhammed’in Nesebi Hz-Muhammed-DogumuHz Muhammed ‘in Doğumu Hz-Muhammed-Gencligi Hz Muhammed ‘in  Çocuklugu ve Geçliği
Hz-Muhammed-SemaliHz Muhammed ‘in Şemal-i Şerifi Hz-Muhammed-Hilye-i-saadetHz Muhammed ‘in Hilye i Saadeti Hz-Muhammed-MucizeleriHz Muhammed ‘in Mucizeleri
Hz-Muhammed-HicretiHz Muhammed ‘in Hicreti Hz-Muhammed-SeferleriHz Muhammed ‘in Seferleri Hz-Muhammed-Teblig-MektuplarıHz Muhammed ‘in Tebliğ Mektubları
Hz-Muhammed-Veda-HaccıHz Muhammed ‘in Veda Haccı ve Hutbesi Hz-Muhammed-VefatıHz Muhammed ‘in Son Günleri ve Vefatı Hz-Muhammed-SunnetleriHz Muhammed ‘in Sünnetleri
Hz-Muhammed-AhlakıHz Muhammed ‘in Ahlakı Hz-Muhammed-CocuklarıHz Muhammed ‘in Çocukları ve Torunları Hz-Muhammed-HanımlarıHz Muhammed ‘in Hanımları