Namaz Sonrası Tesbihat (tesbih) Nasıl Yapılır ?

2
1549

Namaz sonrası tesbihat (tesbih) nasıl yapılır?  Tesbihat ile ilgili Âyetler  veyâ Hadisler var mıdır? Tesbihatın fâziletleri nedir ve neden yapılır? Tesbihatın anlamı nedir?

Bir gün başta Ebû Zer Rahimehullâh olmak üzere Muhacirlerin fakirleri Peygamberimize [aleyhisselâm] gelerek şöyle dediler:

“Ya Resûlullah! Varlık sahipleri yüksek dereceleri ve daimi nimetleri alıp gittiler. Çünkü onlar da bizim gibi namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar. Ancak onlar sadaka veriyor biz veremiyoruz, onlar köle azâd ediyor, biz edemiyoruz.”

Peygamberimiz [Sallallahu aleyhi ve Sellem] onlara şu müjdeyi verdi:
“Ben size bir şey öğreteyim mi? Onunla sizi geçenlere yetişir, sizden sonrakileri de geçersiniz. Hem hiçbir kimse sizden daha faziletli olamaz; meğerki sizin yaptığınız gibi yapmış olsunlar. Her namazdan sonra 33 kere “Sübhânallah”, 33 kere “Elhamdülillah”, 33 kere “Allahuekber” derseniz, tamamı 99 eder; yüzün tamamında da ‘Lâilâhe illallâh vahdehûlâ şerîke leh, lehü’l- mülkü velehü’l- hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr’ derseniz, günahlarınız denizin köpüğü kadar da olsa bağışlanır.”

Kaynak: Müslim-Mesacid 146

Peki Namaz sonrası Tesbihat nasıl yapılır? Namazı bitirdikten sonraki ilk olarak:

Namazlardan sonra ”Allâhumme entesselâmu ve minkesselâm tebêrakte yâ zel celâli vel ikrâm.” duası okunur.

Anlamı: “Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey   Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.”

Tesbih çekmeye başlamadan önce şöyle duâ edilir: “Alâ Rasûlinâ salâvat” denir.

Anlamı: “Salavat Peygamberimiz üzerine olsun”

Herkes içinden şu salavatı okur ”Allâhumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed

Anlamı: “Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle.”

Daha sonra “Subhân Allâhi vel hamdü lillâhi velâ ilâhe illAllâhü vAllâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym” denir.

Anlamı: “Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah’adır. Allah’tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah’tır.”

Herkes içinden besmele çekerek Ayetel Kürsi’yi okur. Okuma bitince, “Sadakallahulazim” denir.

Anlamı: “Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.”

Tesbih çekerken:

“Zülcelali SübhânAllâh” ( 33 kere ”Subhanallah” denir) 
Anlamı: 
Allah noksan sıfatlardan uzaktır.

“Zulkemâlil Hamdulillâh” (33 kere ”Elhamdulillâh” denir)
Anlamı: 
Hamd Allah’adır.

“Zul Kudretillahu Ekber” ( 33 kere ”Allahû Ekber” denir)
Anlamı: 
Allah en büyüktür.

Dua etmeden önce “Allâh-û Ekber, Lâ ilâhe illAllâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadir” denir.

Anlamı: “Allah Teala’dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir.”

“Allahümmehşurna fi zumretis salihin” denir.

Anlamı: “Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla.”

Bundan sonra ve en son olarak herkes kendi istediği şekilde, Allahû Teala’ya dua eder.

“İmanınızı “Lâ ilâhe illâllah” ile yenileyiniz.”

Kaynaklar: Müsned, 2:359; Hâkim, el-Müstedrek, 4:256; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 1:52

 

Hafız Yetiştiriyorum

2 YORUMLAR

 1. NAMAZ SONRASI ZİKİRLER
  لله أكبر
  İbni Abbas (رضي الله عنهما) dedi ki ;
  “Biz Rasulullah’ın namazı bitirdiğini ancak tekbir ile bilirdik”
  Humeydi,el-Musned 480
  اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام
  Aişa (رضي الله عنها) dedi ki ;
  “Rasulullah (namazı bitirip) selam verdiğinde “Allahumme ! Ente’s-selamu ve minke’s-selam.Tebarekte ya ze’l-celali ve’l-ikram (Ey Allah’ım ! Sen Selam’sın ve selamet Sendendir.Ey celal ve ikram Sahibi ! Sen Mukaddessin)” derdi”
  Ebu Davud,es-Sunen 1512
  لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
  Muğira bin Şu’be (رضي الله عنه) dedi ki ;
  “Rasulullah her farz namazdan sonra “Lâ ilâhe illâ’llâhu vahdehu la şerike leh.Leh’ul-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadir.Allahumme lâ mani’a lima a’teyte ve la mu’tiye lima men’at ve la yenfa’u ze’l-ceddi minke’l-ced (Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur.O birdir,ortağı yoktur.Mülk tümüyle O’nundur.Hamd O’na mahsustur.O her şeye gücü yetendir.Ey Allah’ım ! Senin verdiğini engelleyebilecek hiçbir kimse yoktur.Senin vermeyip engellediğini de verebilecek yoktur.Hiçbir kimsenin zenginliği Senin katında fayda sağlamaz)” derdi”
  Darimi,es-Sunen 1349
  اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
  Mu’az bin Cebel (رضي الله عنه) dedi ki ;
  “Rasulullah bana her namazın sonrasında hiç terk etmeden “Allahumme ! E’inni alâ zikrike ve şukrike ve husni ibadetik (Ey Allah’ım ! Seni zikretmem,Sana şükretmem ve Sana iyi bir şekilde ibadet etmem için bana yardım et)” dememi tavsiye etti”
  Ebu Davud,es-Sunen 1522
  * Namazlarından ardından ayet’el-kursi (el-Bakara 256) okumak hakkında bir delil bulunmamaktadır *
  * Namazlarından ardından Felak ve Nâs okumak hakkında bir delil bulunmamaktadır *
  TESBİH,TEKBİR ve TAHMİD
  Rasulullah (صلى الله عليه و سلم) dedi ki ;
  “Her namazdan sonra otuz üç defa tesbih,tekbir ve tahmid yapın”
  Muslim,es-Sahih 595
  * SubhânAllâh,Allâhu ekber,Elhamdulillah denilerek otuz üç defa yapılır.Farklı sayı ve şekillerde yapmak hakkında bir delil bulunmamaktadır *
  * Boncuklardan oluşan herhangi bir şey ile yapmak hakkında bir delil bulunmamaktadır *

 2. çok beyeniyorum ama giremiyorum sayfanıza lütfen bana kolaygösterin hayırlı sabahlar kardeşlerim
  bilgilerimi degirdim yanlış deyip duruyor

Bir yorum ekleyin