Abdülkadir Geylani (k.s) ‘den Sözler

0
965

Abdülkadir Geylani (k.s) ‘den Sözler

[divider]

Ben münafıkların susturucusu, ariflerin habercisiyim..

Abdülkadir Geylani (k.s)

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî, syf. 344

[divider]

Evinden çıktığın zaman, sanki harbe gidiyormuş ve bir daha dönemeyecekmiş gibi çık.

Abdülkadir Geylani (k.s)

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî, syf.499

[divider]

Ey oğul!

Seni ilgilendirmeyen şeylerle meşgul olma, ilgilendiren şeylerle meşgul ol.

Abdülkadir Geylani (k.s)

[divider]

Sabır Allah’ın yardımına, maddi- manevi yükselmeye, kişinin şeref ve efendilik kazanmasına sebep ve vesile olur.

Ben sabrettim. Sabrın sonunun da daima güzel olduğunu gördüm..

Abdülkadir Geylani (k.s)

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî, syf.226,270

[divider]

Şeytanın sana karşı kullanabileceği silahların en güçlüsü insanlardır.

Fethu’r-Rabbânî syf. 486 / Abdülkadir Geylani (k.s)

[divider]

Eğer ömrünü hakyolda kendini en iyi şekilde yetiştirmekle tüketirsen, İzzet ve Celal sahibi Allah da hiç yıkılmayacak bir binayı senin için yapar. 

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî, syf. 148 / Abdülkadir Geylani (k.s)

[divider]

Aziz ve Celil olan Allah, peygamberlerinin, velilerinin ve salih kullarının kalplerine gayret-i ilahi ile nazar eder. Orada kendisinden başkalarına yer verilmesini istemez. 

Abdülkadir Geylani (k.s)

Fethu’r-Rabbânî, syf. 287

[divider]

Mahrum kişi, bizim bu söylediklerimizi dinlemekten, bu sözlere inanmaktan ve bu sözlerin ehline hürmet etmekten mahrum kalan kişidir.

Gavsu’l Azam, Eş-şeyh Es-seyyid, Sultanü’l-Evliya Abdülkadir Geylani ks

[divider]

Ben Münafıkların Susturucusu, Ariflerin Habercisiyim…

ABDÜLKADİR GEYLANİ (k.s)

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî

[divider]

Sen Allah’a hakkıyla şükrettiğin zaman, Allah da sana teşekkür etmelerini ve seni sevmelerini diğer insanların kalbine ve diline ilham eder.  İşte o zaman, şeytana ve avanelerine sana tahakküm edecekleri bir yol kalmaz..

Abdülkadir Geylani (k.s)

[divider]

Sufi, halktan yana safa bulan yani halktan yana temizlenip onlardan bir şey beklemeyen kişidir. Sufiden istenir. Fakat o, kimseden istemez. Sufi talip değildir. Daima matlûbtur..

Abdülkadir Geylani (k.s) / Fethû’r-Rabbânî

[divider]

Malına, mevkine, aile efradının çokluğuna ve sebeplere güvenip dayandığın zaman, İzzet ve Celâl sahibi Allah’ın gazabına maruz kalırsın. Ayrıca sahip bulunduğun o nimetler de elinden gider. Allah, senin kalbinde kendisinden başkasını görmeyi sevmez.

Abdülkadir Geylani (k.s)

[divider]

Zahmet ve meşakkat, henüz mürid olduğun, seyr-ü sülûka niyetlendiğin ve Allah yolunda seyre devam ettiğin sürece olur. Allah’a vasıl olup, sefer müddetince katedeceğin mesafeyi bitirerek Aziz ve Celil olan Rabbinin yakınlık evine ulaştığın an ise; tekellüf, zahmet ve meşakkat kalkar. ..

Abdülkadir Geylani (k.s)

[divider]

Kim ki nefsine bir kadir-kıymet payı ayırırsa, bilsin ki bu takdirde kendisinin kadri kıymeti yoktur. Kim ki amellerinde başkalarına gösteriş yaparsa, bilsin ki bu takdirde kendisinin hiç bir ameli yok demektir. Ameller görülecek yerlerde yapılabilir. Ancak farzlar haricindeki ibadetleri görülecek yerlerde ve açıktan açığa yapma..

Abdülkadir Geylani (k.s)

[divider]

Velâyette son mertebeye eren kutup olur. Bütün halkın yükünü taşır. Bütün halkın külfetine katlanır. Buna karşılık kendisine bütün halkın imanı kadar iman verilir ki, halkın bütün yükünü taşımaya kuvvet ve takat bulabilsin.

Abdülkadir Geylani (k.s)

[divider]

İbadet Bir Sanattır, Bu Sanatın Erbabı Da Velilerdir..

Abdülkadir Geylani (k.s)

[divider]

Ey dünya yolunda yolculuk eden kişi! Kafileden, kılavuzdan ve arkadaşlardan ayrılma. Aksi halde malın da, rahatın da elinden gider. Sen ey ahiret yolunda sefer eden kişi! Daima kılavuzla beraber ol. Kılavuzla birlikte bulun. Tâ ki, o, seni varacağın yere ulaştırıncaya kadar..

Abdülkadir Geylani (k.s)

[divider]

Musibetlere sabredip tahammül göstermek ve her halükarda gerek kendisi, gerek aile efradı ve gerekse diğer insanlar hakkında ilahi kaza ve kaderin tamamına razı olmak da, İzet ve Celâl sahibi Allah’ı tanıyan (Ârif)  kişinin vasıfları cümlesindendir..

Abdülkadir Geylani (k.s)

[divider]

Ey Ademoğulları! Gerek dünyada ve gerekse ahirette ne varsa, hepsi de sizin için yaratılmıştır. O halde hani sizin şükrünüz? Hani takvanız? Hani takvanızın ve şükrünüzün belirtileri? Hani Allah yolundaki hizmetleriniz? Acz gösterip de ruhsuz ameller işlemeyiniz. Amellerin birer ruhu vardır. Amellerin ruhu ihlastır.

Abdülkadir Geylani (k.s)

[divider]

İnsanları ve sebepleri Allah’a ortak tutma. Allah’ı bırakıp da insanlara ve sebeplere bağlanma. Eğer kişi insanlarla sebepleri Allah’a ortak etmez ve onlara asla bağlanmayıp yalnız Allah’a güvenirse, Allah onu her halükarda afetlerden ve musibetlerden salim ve beri kılar.

Abdülkadir Geylani (k.s)

[divider]

Vaazlar, nasihatlar dinlemeye devam et. Zira vaaz ve nasihatlardan uzak kalan kalp körleşir.

Abdülkadir Geylani (k.s)

[divider]

Alimler, Allah’ın hükümlerini korumaları, güzel ameller işlemeleri, insanlara sözleriyle doğru ve hak yolu göstermeleri ve güzel fiil ve hareketlerde bulunmaları bakımından, gerçekten peygamberlerin varisleridirler..

Abdülkadir Geylani (k.s)

[divider]

Allah’ım, nefislerimizle bizim aramızı ayır ve: Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!..

Abdülkadir Geylani (k.s)

[divider]

Ey Oğul!

Eğer müttakî (takva sahibi), mütevekkil (tevekkül eden) ve Allah’a güvenip dayanan birisi olmak istersen sana sabır gerek. Zira sabır her hayrın esasıdır, temelidir. Sabır bahsinde niyetin halis ve sağlam olursa ve sırf Allah rızası için sabredersen, buna karşılık O’nun (Allah’ın) sana vereceği mükafat, senin kalbine dünya ve ahiret kendi sevgisini ve yakınlığını koymaktır..

Abdülkadir Geylani (k.s)

[divider]

Sabır, İzzet ve Celâl sahibi Allah’ın ezelde takdir etmiş bulunduğu ve mahlukattan hiçbir kimsenin bozamayacağı kaza ve kadere, kendi gönül rızasıyla uymaktır..

Abdülkadir Geylani(k.s)

[divider]

Senin dostun, seni kötülüklerden ve kötü yoldan sakındırandır. Düşmanın ise senin mağrur olmana sebep olandır. Aldanmana sebep olandır..

Abdülkadir Geylani(k.s)

[divider]

Allah’ım bizi gaflet uykusundan uyandır. Bizim kimimizi kimimizden faydalandır. Bizi yalnız kendinle meşgul ettir. Ta ki nefislerimiz islah olsun. Nefislerimize sana gelen yolu göster. Ömrümüzün kalan kısmını senin yolunda meşguliyetle geçirelim..(Amin) 

Abdülkadir Geylani (k.s)

[divider]

Kalp menfi duygulardan kurtulduğu ve günah hastalıklarından sıhhate kavuştuğu zaman, mahlukata karşı merhamet ve şevkatle dolar..

Abdülkadir Geylani( k.s)

[divider]

Günahlarınız gökten yağan yağmur damlaları kadar çok. O halde, her an yapacağınız tevbeleriniz de günahlarınıza denk olsun..

Abdülkadir Geylani(k.s)

[divider]

Bu dünya bir denizdir..Senin imanın da onun gemisidir..

Abdülkadir Geylani( k.s)

[divider]

Tasavvuf erbabının meşgalesi, sahip bulundukları maddi manevi nimetleri etrafındakilere saçmak ve halka rahat ve huzur getirmektir.

Elinizdeki dünyalıkları İzzet ve Celâl sahibi Hakk’ın kullarının ihtiyaçları için harcayınız, dağıtınız. Dünyayı ve dünyalıkları kalplerinizden çıkarınız. Korkmayın, böyle yaptığınız taktirde bunun size zararı olmaz..

Yaptıklarınızı Allah için yapınız ve güzel yapınız. Zira kim ki yaptığını Allah için yapar ve güzel yaparsa, hiç şüphe yok ki Allah ona kar ettirir. Kim ki Allah’ı severse, O da onu sever. Kim ki Allah’ı dilerse, O da onu diler. Kim ki Allah’a yakın olursa, O da ona yakın olur. Kim ki Allah’ı tanırsa, O da ona kendi nefsini tanıtır.

Mümin dünyada sıkıntı çeker. Fakat hiç şüphe yok ki o, bu sıkıntılar içinde de, sıkıntılardan sonra da huzur bulur, sükûn bulur, rahata kavuşur..

Bu heveslerden vazgeç. Dünya hayatı çalışmak üzerine kurulmuştur. Eğer orada çalışırsan karşılığını alırsın. Çalışmazsan sana ücret verilmez. Dünya hayatı çalışma yeridir. Sıkıntılara, afetlere, musibetlere sabretme yeridir. Orası tam bir meşakkathanedir, meşakkat evidir. Ahiret ise rahathanedir, rahat yeridir…

Eğer mutlaka bir şey istemek gerekiyorsa behemehal(anlamı:ne olursa olsun,mutlaka) Allah’tan iste. Kullarından isteme. Zira şurası muhakkak ki, Aziz ve Celîl olan Allah’ın en çok öfkelendiği kişi, O’nun kullarından dünyalık isteyen kişidir. Muradını Allah’tan iste. O’ndan yardım talep et. O Ganî’dir, her isteneni verecek güçte ve zenginliktedir. İnsanlar ise fakirdir, her isteneni verme gücünden yoksundurlar.Kendilerine de, başkalarına da zarar vermeye veya faydalı olmaya malik değillerdir..

Evlatlar çocukken analarını ararlar, analarının peşinden giderler. Büyüdükleri zaman ise anaları onları arar.Şanı mübarek ve yüce olan Allah(c.c), sıdk ile,ihlas ve samimiyetle senin kendisine yöneldiğini gördüğü zaman, O da sana yönelecektir. Senin kendisine olan sevginin halisliğini görünce “O da seni sevecek, kalbini kendisine çevirecek ve seni kendisine yaklaştıracaktır.

Allah’ın sevgisine talip ol. Zira hiç şüphe yok ki O (c.c) seni diler, seni murad eder..

Kaynak:Fethu’r-Rabbânî /Abdülkadir Geylani(k.s)

 

Hafız Yetiştiriyorum

Bir yorum ekleyin