Teravih Namazı Nasıl Kılınır? (Resimli ve Videolu Anlatım)

0
435

Teravih Namazı Nasıl Kılınır? (Resimli ve Videolu Anlatım)

Teravih Namazı Nedir?

Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan yirmi rek’atlık bir namazdır. İki rek’atın sonunda selâm verilerek kılındığı gibi, dört rek’atta bir selâm verilerek de kılınır. Her iki durumda da namaza devam edilir ve yirmi rek’at tamamlanır. İki rekatta bir selam verilecekse sabah namazının sünneti gibi, dört rekatta bir selam verilerek kılınacaksa yatsının sünneti gibi kılınır. (Vitir namazı Ramazan ayında teravihten sonra kılınır. Teravihden önce de kılınabilir.)

Teravih namazı, kadın erkek her müslüman için sünnet-i müekkededir. Teravih, orucun sünneti değil, vaktin sünnetidir. Bir mazereti dolayısıyla oruç tutamayanlar da teravih namazı kılarlar. “Teravih” kelimesi Arapça, “Terviha”nın çoğuludur ve “oturmak, istirahat etmek’” anlamına gelmektedir. Teravih namazı her dört rekatın sonunda oturulup biraz dinlenildiği için, bu adı almıştır.

Teravih namazının câmide cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çoktur. Evde de tek başına veya cemaatle kılınabilir. Ancak câmide kılmak daha faziletlidir. Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için Ramazan gecelerini ibadetle geçiren (teravih namazını kılan) kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” (47)

Kılınılışı:

– Önce 10 Rekatlık Yatsı Namazı kılınır:

4 Rekat Sünneti,

4 Rekat Farzı,

2 Rekat Son Sünneti

– Sonra aşağıda anlatıldığı gibi 4×5=20 Rekat teravih namazı kılınır. (Aşağıdaki anlatımı 4 rekatta selam verilecek şekilde hazırlanmıştır.)

– En son 3rekat Vitir namazı (cemaat halinde) kılınır.

Teravih Namazının Kılınışı

Namaz Başlangıcı (Kadın)

● Niyet Edilir

Abdest alınıp, ayakta olarak kıbleye dönülür. Ayakların arası dört parmak açıklıkta olur. Kadınlar, vücûdun şekli belli olmayacak şekilde, tepeden tırnağa kadar örtünür. Yalnız eller ve yüz açık kalır. Ellerini kol ağzından dışarı çıkarmaz. Namazda, kadınlar için en iyi örtülü olmanın en kolay şekli, ellerini de örtecek geniş bir başörtüsü ve ayaklarını da örtecek, geniş ve uzun bir etektir.

Önce niyet ederiz “Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum hazır olan imama “

Tekbir Getirilir!

Tekbir Getirilir! (Kadın)

● Tekbir

İmamın “Allahü ekber”  demesiyle iftitâh tekbîri alınır.

Erkekler tekbîr alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmak araları normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar kulak yumuşağına değdirilerek eller yukarıya kaldırılır.

Kadınlar tekbîr alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmak araları normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizâsına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırırlar.

Kıyam Edilir! (Erkek)

Kıyam Edilir! (Kadın)

● Kıyam

Tekbîrden sonra eller bağlanır. Kıyamda yani ayakta iken secde edilecek yere bakılır.

Erkekler sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmağı sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.

Kadınlar Sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar. Elleri baş örtüsünün altında tutmaya çalışmalıdır.

Ayakta önce;

-İmam ve cemaat gizlice “Sübhâneke” ‘yi okur sonra cemaat hiç bir şey okumadan bekler,

-İmam gizlice “Euzu Besmele”  çeker,

-Açıktan “Fâtiha sûresi”  ve bir Zamm-ı sûre okur. Meselâ, “innâa’taynâ…”  okur. (Zamm-ı sûre, namazda okunan sûrelere denir.)

Rükûya Gidilir! (Erkek)

Rükûya Gidilir! (Kadın)

● Rükû

İmamın “Allahü ekber”  demesiyle rükü’a varılır yani bel doksan derece eğilir ve burada gizlice üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm”  denilir. Rükü’da iken ayakların üzerine bakılır.

Erkekler rükü’da, parmaklarını açıp, dizlerin üstüne kor. Sırtını ve başını düz tutar. Bacaklarını ve kollarını dik tutarlar.

Kadınlar rükûda, sırtını ve başını, bacaklarını, kollarını dik tutmaz. Sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini parmaklarını açmayarak dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.

Doğrulurken!

Doğrulurken!

● Doğrulurken

Rükûyda gizlice üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm”  denilir. İmamın “Semi’allahü limen hamideh”  demesiyle rükü’dan kalkılır ve tam doğrulunca gizlice “Rabbenâ lekel-hamd”  denilir.

Secdeye Varılır! (Erkek)

● Secdeye Varılır

Sonra imamın, “Allahü ekber”  demesiyle secdeye varılır.

Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da burun ve alın yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizâsında bulunur. El parmakları birbirine bitişiktir. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede gözler kapalı olmaz. Burada gizlice üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ”  denilir.

Secdeye Varılır! (Kadın)

Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.

Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik hâlde bulundururlar.

Ayaklar bitişik olarak parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde kıvrılarak yere konur.

Oturulur! (Erkek)

Oturulır! (Kadın)

● Oturulur

İmamın “Allahü ekber”  demesiyle baş secdeden kaldırıp diz üstü oturulur. Otururken, parmaklar dizlerin hizâsına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır. Burada “Sübhânallah ” diyecek kadar kısa bir an oturulur.

Bu oturuşta erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak, parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur. Kadınlar ise, ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar.

Tekrar Secdeye Varılır! (Erkek)

Tekrar Secdeye Varılır! (Kadın)

● Tekrar Secdeye Varılır

Tekrar imamın “Allahü ekber”  demesiyle secdeye varılır.

Burada gizlice üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ”  denilir.

2. Rekat Başlangıcı

Kıyam Edilir! (Erkek)

Kıyam Edilir! (Kadın)

● Kıyama Durulur

Secdeden imamın “Allahü ekber”  demesiyle ayağa kalkılır, ikinci rekat başlamış olur.

Ayağa kalkınca eller bağlanır imam gizlice Besmele  çeker.

Açıktan Fâtiha sûresi  ve bir zamm-ı sûre okur. Meselâ, innâa’taynâ…  okur. (Zamm-ı sûre, namazda okunan sûrelere denir.)

Sonra imamın“Allahü ekber”  demesiyle rükûa gidilir.

Rükûya Gidilir! (Erkek)

Rükûya Gidilir! (Kadın)

● Rükû

Rükûyda gizlice üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm”  denilir.

Doğrulurken!

Doğrulurken!

● Doğrulurken

İmamın “Semi’allahü limen hamideh”  demesiyle rükü’dan kalkılır ve tam doğrulunca gizlice “Rabbenâ lekel-hamd”  denilir.

Tekrar Secdeye Varılır! (Erkek)

Tekrar Secdeye Varılır! (Kadın)

● Secdeye Varılır

Sonra imamın, “Allahü ekber”  demesiyle secdeye varılır.

Burada gizlice üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ”  denilir.

Oturulur! (Erkek)

Oturulır! (Kadın)

● Oturulur

İmamın “Allahü ekber”  demesiyle baş secdeden kaldırıp diz üstü oturulur.

Tekrar Secdeye Varılır! (Erkek)

Tekrar Secdeye Varılır! (Kadın)

● Tekrar Secdeye Varılır

Tekrar imamın “Allahü ekber”  demesiyle secdeye varılır.

Burada gizlice üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ”  denilir.

Oturulur! (Erkek)

Oturulır! (Kadın)

● Oturulur

İmamın “Allahü ekber”  demesiyle baş secdeden kaldırıp diz üstü oturulur.

Oturunca hem cemaat hem imam gizlice;

Ettehiyyâtü  ,Allâhümme Salli  ,Allâhümme Barik  okur.

3. Rekat Başlangıcı

Kıyam Edilir! (Erkek)

Kıyam Edilir! (Kadın)

● Kıyama Durulur

İmamın “Allahü ekber”  demesiyle ayağa kalkılır ve üçüncü rekat başlamış olur.

Ayakta;

-İmam ve cemaat gizlice “Sübhâneke” ‘yi okur sonra cemaat hiç bir şey okumadan bekler,

-İmam gizlice “Euzu Besmele”  çeker,

-Açıktan “Fâtiha sûresi”  ve

bir Zamm-ı sûre okur. Meselâ, “innâa’taynâ…”  okur. (Zamm-ı sûre, namazda okunan sûrelere denir.)

Sonra imamın “Allahü ekber”  demesiyle rükûa gidilir.

Rükûya Gidilir! (Erkek)

Rükûya Gidilir! (Kadın)

● Rükû

Rükûyda üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm”  denilir.

Doğrulurken!

Doğrulurken!

● Doğrulurken

İmamın “Semi’allahü limen hamideh”  demesiyle rükü’dan kalkılır ve tam doğrulunca gizlice “Rabbenâ lekel-hamd”  denilir.

Tekrar Secdeye Varılır! (Erkek)

Tekrar Secdeye Varılır! (Kadın)

● Secdeye Varılır

Sonra imamın, “Allahü ekber”  demesiyle secdeye varılır.

Burada gizlice üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ”  denilir.

Oturulur! (Erkek)

Oturulır! (Kadın)

● Oturulur

İmamın “Allahü ekber”  demesiyle baş secdeden kaldırıp diz üstü oturulur.

Tekrar Secdeye Varılır! (Erkek)

Tekrar Secdeye Varılır! (Kadın)

● Tekrar Secdeye Varılır

Tekrar imamın “Allahü ekber”  demesiyle secdeye varılır.

Burada gizlice üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ”  denilir.

4. Rekat Başlangıcı

Kıyam Edilir! (Erkek)

Kıyam Edilir! (Kadın)

● Kıyama Durulur

Secdeden imamın “Allahü ekber”  demesiyle ayağa kalkılır ve dördüncü rekat başlamış olur.

Ayağa kalkınca eller bağlanır imam gizlice Besmele  çeker.

Açıktan Fâtiha sûresi  ve bir zamm-ı sûre okur. Meselâ, innâa’taynâ…  okur. (Zamm-ı sûre, namazda okunan sûrelere denir.)

Sonra imamın“Allahü ekber”  demesiyle rükûa gidilir.

Rükûya Gidilir! (Erkek)

Rükûya Gidilir! (Kadın)

● Rükû

Rükûyda gizlice üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm”  denilir.

Doğrulurken!

Doğrulurken!

● Doğrulurken

İmamın “Semi’allahü limen hamideh”  demesiyle rükü’dan kalkılır ve tam doğrulunca gizlice “Rabbenâ lekel-hamd”  denilir.

Tekrar Secdeye Varılır! (Erkek)

Tekrar Secdeye Varılır! (Kadın)

● Secdeye Varılır

Sonra imamın, “Allahü ekber”  demesiyle secdeye varılır.

Burada gizlice üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ”  denilir.

Oturulur! (Erkek)

Oturulır! (Kadın)

● Oturulur

İmamın “Allahü ekber”  demesiyle baş secdeden kaldırıp diz üstü oturulur.

Tekrar Secdeye Varılır! (Erkek)

Tekrar Secdeye Varılır! (Kadın)

● Tekrar Secdeye Varılır

Tekrar imamın “Allahü ekber”  demesiyle secdeye varılır.

Burada gizlice üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ”  denilir.

Tahiyyata Oturulur! (Erkek)

Tahiyyata Oturulur! (Kadın)

● Tahiyyata Oturulur!

İmamın “Allahü ekber”  demesiyle baş secdeden kaldırıp diz üstü oturulur.

Oturunca;

İmam ve cemaat gizlice Ettehiyyâtü , Allâhümme Salli , Allâhümme Barik , Rabbenâ duaları ‘Rabbenâ âtina’  ve ‘Rabbenâğfirlî’ ‘yi okur.

Selam Verilir! (Erkek)

Selam Verilir! (Kadın)

● Selam Verme

Dualar bitince imamın “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah”  demesiyle yüz önce sağ tarafa çevirilir. Tekrar  “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah”  demesiyle yüz sol tarafa çevirilir. Selâm verirken omuzlara bakılır.

Selamdan sonra peygamber efendimize cemaat halinde seslice salavat okunur. Böylece teravih namazının 4 Rekatı kılınmış olur. Bunu 5defa tekrarlayarak 4×5=20 Rekat tamamlanır. Daha sonra cemaat halinde 3 Rekat Vitir namazı kılınmaya başlanır. Vitir namazının kılınışını görmek için buraya tıklayın.

Hafız Yetiştiriyorum

Bir yorum ekleyin